Hiện thực không có bức tranh độc nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.