Tôi không yêu thích loại bạn bè chỉ biết yêu thích lời nói.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.