Tôi nghĩ thật sai lầm khi tin rằng cần phải có tôn giáo để khiến cuộc đời đáng sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.