Đã từng thử. Đã từng thất bại. Không sao cả. Hãy thử lại. Lại thất bại. Thất bại tốt hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.