Từ lâu tôi đã học được rằng thể hiện cái tôi trước công chúng chắc chắn không phải là cách để xây dựng một tổ chức hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.