Nếu tuổi trẻ là khuyết điểm thì đó là một khuyết điểm chúng ta bỏ được rất nhanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.