Đường rẽ hai ngả trong rừng và tôi – tôi chọn con đường ít dấu chân người, và điều đó làm nên tất cả sự khác biệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.