Không ai có thể cho bạn sự bình yên ngoài chính bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.