Lời nói là tấm gương của tâm hồn: anh nói như thế nào, anh là như vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.