Những lời ác độc bào mòn lòng tự trọng giống như biển cả ăn dần ăn mòn vào bờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.