Bạn nói càng ít, bạn càng được lắng nghe nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.