Xã hội thường tha thứ cho kẻ phạm tội; nó chẳng bao giờ tha thứ cho người mơ mộng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.