Tôn giáo giống như một người mù đi tìm con mèo đen không tồn tại trong căn phòng tối, và tìm thấy nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.