Những ngôn từ khắc nghiệt sống trong hầm tối của con tim.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.