Đừng bao giờ dùng vũ lực để đoạt lấy thứ có thể đạt được nhờ dối gạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.