Nếu phải gây thương tổn cho ai đó, thương tổn nên đủ nặng nề để không còn cần phải sợ sự trả thù của anh ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.