Khi con người ta trông thiện lương hơn thì không phải vẻ mặt mà chính tâm hồn của họ vừa được lau chùi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.