Kiếm làm tổn hại thân thể, ngôn từ làm tổn thương tâm hồn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.