Khởi đầu tốt đẹp chỉ là điều tốt khi đi kèm với kết thúc tốt đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.