Tha thứ là mệnh lệnh của Chúa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.