Đức tin cho phép chúng ta được nắm giữ trong những điều chúng ta không thấy được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.