Rồi một ngày kia ta sẽ học được rằng trái tim không bao giờ có thể hoàn toàn đúng khi cái đầu hoàn toàn sai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.