Cuộc đời mà tự nhiên cho ta ngắn lắm; nhưng ký ức về một cuộc đời sống tốt lại là vĩnh cửu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.