Ai nói rằng tôn giáo không liên quan gì với chính trị, người đó chẳng biết gì về tôn giáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.