Bất bình đẳng là nguyên nhân dẫn đến mọi phong trào trong nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.