Thà làm ăn mày sống còn hơn làm hoàng đế chết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.