Bài Thờ “Gạo đem vào giã bao đau đớn”

5/5 - (10 bình chọn)

Gạo đem vào giã bao đau đớn,
Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông,
Sống ở trên đời người cũng vậy,
Gian nan rèn luyện mới thành công.
– Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.