Bạn học được từ những thất bại nhiều hơn từ thành công, nên đừng để chúng đánh gục bạn: Thất bại sẽ hình thành nên tính cách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.