Một người không hiểu về triết lý sẽ chỉ là một hạng chiêm tinh tồi hay thầy bói hạ cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.