Con người có ba thể chính là thể xác, thể vía, và thể trí tương ứng với ba cõi Hạ giới, Trung giới và Thượng Giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.