Người nghệ sĩ chân chính sáng tạo vì lòng yêu cái đẹp, chú không vì tên tuổi, tiền bạc, địa vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.