Làm gì có việc số mệnh đã định sẵn, nếu thế ta cứ tiêu cực, bất động mặc cho số phận hay run rủi hay sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.