Dù chúng ta đến từ những nơi khác nhau, nói không cùng một ngôn ngữ, nhưng trái tim chúng ta hòa chung nhịp đập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.