Khi nhìn vào cái chết và bóng tối, chính những gì mà chúng ta không biết lại làm chúng ta sợ, chẳng có gì hơn cả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.