Hãy nhớ rằng; người thật sự yêu thương chúng ta sẽ chẳng bao giờ rời bỏ chúng ta mà đi cả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.