Mỗi ngày đều là một cơ hội để tạo ra kết thúc có hậu mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.