Nếu chúng ta dạy dỗ học trò của ngày hôm nay như cách chúng ta đã dạy ngày hôm qua, ta cướp đi tương lai của họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.