Điểm đến của một mục tiêu là điểm khởi đầu cho một mục tiêu khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.