Có sự khác biệt vô cùng giữa có điều để nói, và phải nói điều gì đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.