Tự tin là sự thẳng thắn và lòng can đảm khi đối diện với những thực tế của cuộc đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.