Chúng ta chỉ suy nghĩ khi chúng ta đối diện với rắc rối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.