Nếu bạn muốn hiểu tư duy của ai đó, hãy lắng nghe lời nói của anh ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.