Những ý tưởng táo bạo giống như các quân cờ tiến về phía trước. Quân cờ có thể bị ăn, nhưng chúng có thể giúp bạn chiến thắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.