Luật lệ vĩ đại nhất của Tự nhiên là Tự nhiên tạo ra Sự sống từ Cái chết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.