Không có may mắn trong sáng tác. Không có chỗ cho những trò lừa gạt. Điều tốt nhất anh có thể viết là con người tốt nhất của anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.