Khi con chim của trái tim bắt đầu hót, thường thì lý trí sẽ bịt tai nó lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.