Không người nào có thể ra lệnh cho tình yêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.