Có lẽ người ta không mong muốn được yêu thương nhiều bằng mong muốn được thấu hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.