Nếu tư duy làm ngôn ngữ đồi bại, thì ngôn ngữ cũng có thể làm đồi bại tư duy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.