Nhìn chung thì con người muốn sống tốt đẹp, nhưng không tốt đẹp quá mức, và không phải tất cả mọi lúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.